Dotace – Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Nákup modernizovaných tramvají pro MHD

Výše získané dotace: 32 190 350,00 Kč

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je pořízení 2 ks modernizovaných, částečně nízkopodlažních a bezbariérových tramvají (s jednostranným provozem) pro MHD v Olomouci, s cílem zajištění nízkopodlažní přepravy resp. navýšení počtu částečně nízkopodlažních a bezbariérových vozidel, což přispěje ke zvýšení dostupnosti MHD pro osoby se zdravotním a pohybovým postižením a pro rodiče s kočárky, zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti městské dopravy a snížení dopadu veřejné dopravy na životní prostředí.

Odkaz na webové stránky: https://www.dpmo.cz/dpmo/projekty-z-fondu-eu/

Nákup bezemisních vozidel pro MHD

Výše získané dotace: 167 025 000 Kč

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je pořízení 8 ks plně nízkopodlažních a bezbariérových tramvají, z toho 5 ks jednostranných a 3 ks oboustranných vozidel, a jednoho plně nízkopodlažního elektrobusu o rozměru 11  – 12 m. Uvedený počet pořizovaných vozidel byl stanoven s ohledem na výzvou striktně danou maximální možnou výši CZV (200 mil. Kč), kterou je žadatel limitován. Záměr v této podobě byl odsouhlasen v představenstvu DPMO. Nákup nových vozidel přispěje ke zlepšení komfortu a kvality cestování MHD, kterých budou moci využívat jak obyvatelé, tak návštěvníci města Olomouce. Protože všechna pořízená vozidla budou plně nízkopodlažní a budou vybavena systémem pro informování cestujících včetně nevidomých a slabozrakých osob, tím dojde k podstatnému zvýšení dostupnosti MHD pro osoby se zdravotním a pohybovým postižením i pro rodiče s kočárky.

Odkaz na webové stránky: https://www.dpmo.cz/dpmo/projekty-z-fondu-eu/