Dotace – Jasná zpráva, a.s.

Snížení energetické náročnosti bytového domu

Výše získané dotace: 43 593 100,00 Kč

Stručný popis projektu:
V rámci této aktivity dojde ke stavebním úpravám stávajícího bytového domu, a to snížení energetické náročnosti jeho zateplením, výměnou oken, meziokenních panelů a s tím související rekonstrukce a úprava jímacího zařízení.

Projekt je v současné době v realizaci.