Centrum města Velká Bystřice

Název projektu: Centrum města Velká Bystřice – oživení zámeckého areálu

Název žadatele: Město Velká Bystřice

Výše získané dotace: 28.744.236 Kč

 

 

 

 

 

Stručný popis projektu:

Projekt Centrum města Velká Bystřice – Oživení zámeckého areálu  vycházel ze zájmu představitelů města, dalších místních subjektů i podnikatelů ve službách zvýšit návštěvnost města i mikroregionu, oslovit nové potenciální hosty a turisty. Zájmem je disponovat vhodnými prostory pro pořádání regionálních kulturních a společenských akcí. Prostor zámeckého areálu je tradičním místem pro pořádání různých kulturních a společenských akcí místního i regionálního významu. Zámecké náměstí s areálem zámku s okolím, včetně bývalého parku metropolitní kapituly, je přirozeným centrem společenského a kulturního dění ve Velké Bystřici. Rekonstrukce Zámeckého náměstí byla pečlivě zvážena, vycházela z přírodních podmínek a navázala na již navržené plochy zámeckého parku. Součástí řešení bylo také nádvoří zámku, kde byl vytvořen nový nástup do obřadní síně města. Dále pak byly řešeny plochy kolem Kulturního domu Nadační.

 

Odkaz na internet:

http://www.mujprojekt.eu/dr-cs/namesti-navsi-a-parky/stredni-morava/centrum-mesta-velka-bystrice-oziveni-zameckeho-arealu.html

http://www.velkabystrice.cz/Article.php?ArticleID=1307&Menu1ID=108&Menu2ID=0&Menu3ID=0

 
credit