Dotační programy v rámci kterých realizujeme jednotlivé projekty

  • ROP Střední Morava
  • ROP Moravskoslezsko
  • OP Podnikání a inovace
  • OP Životní prostředí
  • Program rozvoje venkova
  • Iniciativa LEADER
  • Národní programy MŠMT, MMR, MZE, SFŽP, krajské programy

Další aktivity naší společnosti

  • organizace veřejných zakázek podle zákona a pravidel jednotlivých operačních programů
  • zpracování strategických rozvojových plánů

ROP Střední Morava

ROP Moravskoslezsko

OP Podnikání a inovace

OP Životní prostředí

OP Rozvoje venkova

credit