II/150 Čechy – Domaželice

Název projektu: II/150 Čechy – Domaželice – obchvat

Název žadatele: Olomoucký kraj

Výše získané dotace: 287.800.000 Kč

 

 

 

 

 

Stručný popis projektu:

Projekt řeší vybudování silničního obchvatu vysoce frekventované silnice II/150 (sčítání dopravy 2010 = 3 266 vozidel/den) obcí Čechy, Domaželice. Cílem projektu je odvedení transitní dopravy z intravilánu obcí Čechy a Domaželice, čímž dojde k výraznému zvýšení bezpečnosti dopravy v dotčené lokalitě a ke zlepšení životního prostředí v obcích z hlediska hluku, vibrací, prašnosti a exhalací.

 

Odkaz na internet:

http://www.kr-olomoucky.cz/regionalni-operacni-program-stredni-morava-cl-32.html

 
credit