Integrovaný plán rozvoje města Olomouce

Název projektu: Integrovaný plán rozvoje města Olomouce – městské parky

Název žadatele: Statutární město Olomouc

Výše získané dotace: 245.000.000 Kč

 

 

 

Stručný popis projektu:

IPRM je základním koordinačním rámcem navazujícím na celkovou vizi a strategii rozvoje města za účelem identifikace a řešení problémů rozvojových oblastí města v návaznosti na využití podpory ze strukturálních fondů v programovacím období 2007–2013. Integrovaný přístup by tedy měl dosáhnout stanoveného cíle ve vybrané městské zóně nebo v tematické oblasti daného města.

Globálním cílem IPRM Městské parky je zvýšit atraktivitu vymezené zóny města, aby se stala přitažlivým místem nejen pro realizaci investic dalších subjektů především podnikatelských, ale zejména pro zájmové a volnočasové aktivity obyvatel města a tím přispěla ke zvýšení jejich kvality života.

 

Odkaz na internet:

http://www.olomouc.eu/iprm/mestske-parky_%28cesky%29

 
credit