Kojetín – rekonstrukce komunikací

Název projektu: Kojetín – rekonstrukce místních komunikací Hanusíkova, ČS Legií a Dudíkova

Název žadatele: Město Kojetín

Výše získané dotace: 18.879.712 Kč

 

 

 

Stručný popis projektu:

Projekt řešil 1. etapu rekonstrukce stávajících místních komunikací v Kojetíně, zahrnujících ulici Dudíkova, Čs. Legií a Hanusíkova. V rámci této rekonstrukce se provedla kompletní rekonstrukce vozovek a chodníků včetně dotčených travnatých ploch. Ulice Dudíkova a ulice Čs. Legií je páteřní komunikací celého sídelního útvaru a umožňuje dopravní obslužnost území s vazbou na technickou vybavenost území a  na hlavní komunikační systém města. Je jednou z hlavních přístupových komunikací k nádraží ČD a autobusovým zastávkám u autobusového nádraží.

 

Odkaz na internet:

http://stavitel.ihned.cz/c1-38062430

http://www.rr-strednimorava.cz/verejnost-a-media/v-kojetine-novou-silnici-jako-prvni-vyzkousely-deti

 
credit