Poradenství BM asistent s.r.o.

BM asistent s.r.o. je poradenská společnost poskytující již více než 10 let spektrum služeb v oblasti regionálního rozvoje, životního prostředí a v neposlední řadě i firemních investic.

Mezi hlavní zákazníky patří celá řada obcí a měst z regionu Střední Moravy. Z firemní klientely se jedná zejména o výrobní firmy, podnikatele v oblasti volnočasových služeb a cestovního ruchu a určitě i stavební společnosti.

Společnost disponuje zkušeným a kvalifikovaným týmem.

Cílem je poskytovat našim klientům komplexní služby, a to od odborné konzultace projektového záměru, zpracování studie proveditelnosti, přípravy, realizace, čerpání finančních prostředků až po samotné úspěšné dokončení projektu.

Dotační poradenství

Naše společnost se specializuje na získávání dotací převážně z Regionálních operačních programů, Operačního programu Životní prostředí, Operačního programu Podnikání a inovace a Programu rozvoje venkova. Rovněž jsme schopni zajistit žádosti a administraci projektů realizovaných a financovaných z národních zdrojů (SFDI, MŠMT, POV). Svým klientům poskytujeme komplexní poradenství při přípravě a realizaci projektu.

  • Posouzení vhodnosti projektového záměru pro daný dotační titul
  • Zpracování projektové dokumentace
  • Zpracování projektové žádosti včetně povinných příloh
  • Zajištění potřebných vyjádření orgánů státní správy a dalších specializovaných příloh (rozptylové studie, energetické audity atd.)
  • Tvorba zadávacích dokumentací a organizace výběrových řízení
  • Dozor a monitoring nad realizací projektu, až po podání závěrečné zprávy a vyúčtování

Veřejné zakázky

Našim klientům poskytujeme v rámci komplexního servisu i poradenství v oblasti zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Rovněž zajišťujeme výběrová řízení dle závazných pokynů pro příjemce dotace z jednotlivých operačních programů. Díky bohatým zkušenostem v oblasti veřejných zakázek a výběrových řízení garantujeme služby na vysoce profesionální úrovni.

credit