Rekonstrukce silnice III/4531

Název projektu: Rekonstrukce silnice III/4531 Bílý Potok – Bílá Voda

Název žadatele: Olomoucký kraj

Výše získané dotace: 56.624.808 Kč

 

 

 

 

Stručný popis projektu:

Projekt řešil rekonstrukci části silnice III/4531 v úseku km 0,000 (křižovatka silnice III/4531 se silnicí I/60) po km 2,480. Celková délka úpravy byla 2,480 km . Projekt řešil obnovu stávajících konstrukčních vrstev komunikace a úpravu stávajících šířek na jednotnou šířku 5,5 metru. Na úseku byla provedena sanace okrajů vozovky, použita technologie recyklace za studena, zajištěna obnova odvodnění vozovky.

 

Odkaz na internet:

www.ssok.cz/kestazeni/III-4531.pdf

 
credit