Revitalizace parku v Citově

Název projektu: Revitalizace parku – veřejné prostranství v Citově

Název žadatele: Obec Citov

Výše získané dotace: 11.404.829 Kč

 

 

 

 

 

Stručný popis projektu:

Projekt výrazně posílil image obce Citov. Realizace projektu vedla přímo k podpoře obecného rozvoje obce, zájmu o bydlení ve městě, podporuje kulturní a volnočasové aktivity, přispívá k rozvoji podnikatelského prostředí a napomáhá rovněž ke zvýšení zájmu turistů a dalších návštěvníků o poznání obce i regionu. Park – veřejné prostranství je nyní přirozeným zeleným srdcem obce. Podvědomě a instinktivně je vyhledáván jako hlavní společenský a sociální prostor obyvatel obce.

Odkaz na internet:

http://www.mujprojekt.eu/dr-cs/namesti-navsi-a-parky/olomoucky-kraj/revitalizace-parku-verejne-prostranstvi-v-citove.html

 
credit