Středisko celoživotního vzdělávání

Název projektu: Středisko celoživotního vzdělávání ve strojírenských oborech II.

Název žadatele: SŠ strojírenská, Lutín

Výše získané dotace: 14.993.657 Kč

 

 

 

Stručný popis projektu:

Projekt navázal na již realizovaný projekt „Středisko celoživotního vzdělávání ve strojírenských oborech“ – SROP, který vyřešil nedostatečné vybavení školy v oblasti výpočetní techniky a audiovizuálního vybavení.

V rámci projektu došlo ke zkvalitnění odborné výuky formou modernizace strojního zařízení na pracovišti odborného výcviku školy.

 

Odkaz na internet:

http://www.mujprojekt.eu/dr-cs/materske-zakladni-stredni-skoly/stredni-morava/stredisko-celozivotniho-vzdelavani-ve-strojirenskych-oborech-ii.html

http://www.sigmundovaskola.cz/?p=clanek_b.php&id=4

 
credit