Středisko volného času – Rýmařov

Název projektu: Středisko volného času – Rýmařov

Název žadatele: Město Rýmařov

Výše získané dotace: 74.738.335 Kč

 

 

 

 

Stručný popis projektu:

Primárním záměrem je modernizace objektu Střediska volného času vybudovaného začátkem 70. let minulého století. Cílem projektu je modernizovat učebny SVČ tak, aby bylo možno sdružit veškeré volnočasové aktivity do jediné budovy, a celý objekt upravit tak, aby jej bezproblémově mohli využívat všichni klienti včetně matek s dětmi, pohybově i mentálně handicapovaní, senioři apod.

SVČ tak bude vybaveno moderními učebnami a klubovnami odpovídajícími všem nárokům na volnočasové aktivity  a mimoškolské vzdělávání, současně by mělo být dosaženo úspor nákladů, neboť SVČ bude moci opustit dvě budovy, které dosud využívá, a  mohla by být rozšířena nabídka pravidelných i příležitostných volnočasových  aktivit pro občany regionu.

 

Odkaz na internet:

http://www.rymarov.cz/titulni-strana/rekonstrukce-strediska-volneho-casu

http://www.svcrymarov.cz/

 
credit