Tramvajová trať Nové Sady

Název projektu: Tramvajová trať Nové Sady

Název žadatele: Statutární město Olomouc

Výše získané dotace: 261.390.000 Kč

 

 

 

 

Stručný popis projektu:

Předkládaný projekt řeší výstavbu tramvajové trati v městě Olomouci z centra do městské čtvrti Nové Sady (v současné době není obsluhována tramvajovou dopravou, pouze autobusovou) přes areál bývalé společnosti MILO Olomouc, a.s., který je v současné době v havarijním stavu. Navíc projektem dojde k obnovení lokálního biokoridoru a lokálního biocentra. Takto řešený projekt se dotýká dvou oblastí – dopravy a životního prostředí, a není možné jej financovat ze státních a ani ze Strukturálních fondů Evropské unie. Jelikož je hlavním cílem projektu zvýšení energetické efektivity a zlepšení kvality ovzduší (snížení emisí skleníkových plynů a jiných nebezpečných emisí), je proto vhodné předložit projekt do Programu švýcarsko – české spolupráce.

 

Odkaz na internet:

http://www.olomouc.eu/radnicni-listy/radnicni-listy-2011/radnicni-listy-cerven-2011?article_id=10516

http://olomouc.idnes.cz/olomouc-chce-zacit-stavet-novou-tramvajovou-trat-jeste-letos-p6g-/olomouc-zpravy.aspx?c=A110630_1612293_olomouc-zpravy_stk

 
credit