Dotace – Olomoucký kraj

Přehled významných projektů

  • Muzeum Komenského v Přerově – Záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn
  • II/444 kř. R35 Mohelnice – Úsov
  • Specifické informační systémy Krajského úřadu Olomouckého kraje

Název projektu: MUZEUM KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ – ZÁCHRANA A ZPŘÍSTUPNĚNÍ PALÁCE NA HRADĚ HELFŠTÝN

Název žadatele: Olomoucký kraj

Výše získané dotace: 56 075 578,88 Kč

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví v rámci Muzea Komenského v Přerově, konkrétně se jedná o zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů a zpřístupnění 3 podsbírek Muzea Komenského v Přerově na hradě Helfštýn. Bude se jednat o tyto podsbírky:

  • Umělecké kovářství
  • Archeologie
  • Varia

V rámci realizace projektu dojde jak ke stavebním úpravám a zajištění statické bezpečnosti objektu, tak rovněž k vybudování nových expozic v prostorách zrekonstruovaného paláce.
Realizací projektu dojde k naplnění těchto dílčích cílů:

  • Záchrana a zpřístupnění hradního paláce na Helfštýně;
  • Vytvoření nových výstavních prostor;
  • Instalace nových expozic z podsbírek muzea.

Odkaz na internet: https://www.kr-olomoucky.cz/integrovany-regionalni-operacni-program-cl-3524.html


Název projektu: II/444 kř. R35 Mohelnice – Úsov

Název žadatele: Olomoucký kraj

Výše získané dotace:80 176 109,40

Stručný popis projektu:

Projekt řeší stavební úpravy silnice II/444 v intravilánech a extravilánech od křižovatky se silnicí D35 v Mohelnici po konec města Úsov. V rámci realizace projektu budou rekonstruovány dva úseky komunikace II/444, úsek 1 začíná
v Mohelnici v křižovatce s D35 a končí v křižovatce s III/4446. Úsek 2 začíná v křižovatce se silnicí III/4447, pokračuje přes Stavenice do Úsova, kde končí při výjezdu z města směrem na Uničov. Celková délka řešeného úseku silnice II/444 je 5 959 m.

Odkaz na internet: https://www.kr-olomoucky.cz/integrovany-regionalni-operacni-program-cl-3524.html


Název projektu: SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY KRAJSKÉHO ÚŘADU OLOMOUCKÉHO KRAJE

Název žadatele: Olomoucký kraj

Výše získané dotace:  2 457 590,40 Kč

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci a vybudování portálového řešení intranetu Krajského úřadu Olomouckého kraje, který nahradí kritický stav intranetu stávajícího. Nové portálové řešení intranetu bude rozšířeno o systém Document Management System (DMS) a o extranet. Z pohledu KÚOK tento krok povede k zavedení moderního systému, který zvýší efektivitu veřejné správy nastavením workflow procesů a transparentnosti veřejné správy sdílením informací obsahu a dat. Projekt bude splňovat podmínky kybernetické bezpečnosti dle zákona č. 181/2014 Sb.

Projekt je v současné době v realizaci.