Výběrové řízení – Obec Cholina

Cholina – chodníky náves

Zadavatel: Obec Cholina

  • 2017 – 2018
  • 850.000,- Kč bez DPH
  • zjednodušené podlimitní řízení s el. aukcí

Stručný popis:
Stavba je z hlediska projekčního členěna na 3 úseky (úsek A – C). Úsek A začíná u mostu přes vodní tok Cholinka a končí u křižovatky silnice III/3732 s místní komunikací vedoucí ke kostelu. Úsek B začíná u mostu přes vodní tok Cholinku a končí v nároží silnice III/3732 a místní komunikace na p.č. 621. Úsek C začíná u křižovatky silnice III/3732 se silnicí III/3736 na p.č. 619/5 a končí u domu na p.č. 83/1.