Výběrové řízení – Obec Olšany u Prostějova

Revitalizace veřejných prostranství v obci Olšany u Prostějova

  • Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova
  • 2015
  • Zjednodušené podlimitní řízení
  • Skutečně uhrazená cena bez DPH: 8 862 819,70 CZK

 

Stručný popis:

Projekt sestává z revitalizace šesti ploch důsledně napojených na občanskou vybavenost. Plochy jsou umístěny v rámci dlouhodobě zastavěného území obce a svou polohou navazují na lokality již revitalizované v minulých letech, čímž vzniká komplexní ucelené řešení veřejných prostranství obce.