Výběrové řízení – Obec Osek nad Bečvou

Přístavba k MŠ Osek nad Bečvou

  • Zadavatel: Obec Osek nad Bečvou
  • 2017
  • 980.000,- Kč bez DPH
  • Užší řízení

Stručný popis:

Realizací projektu dojde k navýšení celkové kapacity školky celkem o 20 dětí. V rámci nové přístavby budou vybudována 2 nová oddělení o celkové kapacitě 20 dětí.