Výběrové řízení – Město Valašské Klobouky

Vypracování územní studie krajiny správního obvodu ORP Valašské Klobouky

  • Zadavatel: Město Valašské Klobouky
  • 2017
  • 980.000,- Kč bez DPH
  • Zjednodušené podlimitní řízení

Stručný popis:

Předmět plnění veřejné zakázky bylo zpracování územní studie krajiny správního obvodu ORP Valašské Klobouky.