Dotace – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Požární stanice Přerov a související pracoviště pro činnost Hasičského záchranného sboru

Název žadatele: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Výše získané dotace:  243 581 963,63 Kč

Stručný popis projektu:

Díky realizaci projektu dojde k vybudování stanice Přerov HZS Olomouckého kraje v nové dislokaci (ORP Přerov). Nová dislokace stanice umožní nasazení sil a prostředků HZS kraje v přijatelné reakční době; současně budou eliminovány opakující se výskyty mimořádných událostí ohrožující chod stanice (povodeň na úrovni 100-leté vody, únik škodlivin z chemického provozu společnosti Precheza, a.s. a dále z provozu společnosti Pivovar Zubr, a.s.). Tímto krokem bude zajištěna adekvátní odolnost území ORP vůči důsledkům mimořádných událostí zejm. z důvodu změn klimatu a nových rizik.

Projekt je v současné době v realizaci.