Dotace – Městys Náměšť na Hané

Dotace – Městys Náměšť na Hané

Modernizace ZŠ Náměšť na Hané

Název žadatele: Městys Náměšť na Hané

Výše získané dotace:  64.681.024,14 Kč

Stručný popis projektu:

Díky realizaci projektu se zajistí navýšení kapacity ZŠ v Náměšti na Hané. Dále dojde k modernizaci učeben v klíčových kompetencích, pořízení vybavení budov a učeben, k zajištění vnitřní konektivity školy a k zajištění bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Součástí projektu jsou i úpravy venkovního prostranství.

Projekt je v současné době v realizaci.