Dotace – Obec Kladky

Pořízení vybavení pro separaci a svoz odpadů a bioodpadů

Název žadatele: Obec Kladky

Výše získané dotace:  591 901,75 Kč

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je nákup kontejnerů na sběr a svoz biologicky rozložitelného odpadu, nosič kontejnerů a štěpkovač. Projekt je realizován na území obce a jeho realizací je umožněno třídit biologicky rozložitelný opad v blízkosti jejich domácnosti a snížit tak množství odpadů ukládaných na skládku nebo do nádob určených na směsný komunální odpad.