Dotace – Obec Osek nad Bečvou

Přístavba k MŠ Osek nad Bečvou

Název žadatele: Obec Osek nad Bečvou

Výše získané dotace:  8.721.391,19 Kč

Stručný popis projektu:

Realizací projektu dojde k navýšení celkové kapacity školky celkem o 20 dětí. V rámci nové přístavby budou vybudována 2 nová oddělení o celkové kapacitě 20 dětí.

Odkaz na webové stránky:


Chodník kolem silnice I/47 v Oseku nad Bečvou

Výše získané dotace:  7.725.245,- Kč

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je stavba chodníků na místě stávajících AB chodníků, nevyhovujících z hlediska kvality
a bezbariérovosti. Předmětem úprav jsou také stávající sjezdy a stávající autobusové zastávky. Dále bude v rámci stavby zřízeno místo pro přecházení přes silnici III/43419 u autobusových zastávek. Místa pro přecházení jsou navržena i tam, kde chodníky kříží místní komunikace. Stavba si vyžádá přeložku jednoho stožáru veřejného osvětlení. Stavba řeší úsek po pravé straně silnice I/47 ve směru od Přerova na Lipník nad Bečvou od restaurace Osečanka po křižovatku se silnicí III/43419 na Oldřichov a dále úsek po obou stranách.

Projekt je v současné době v realizaci.