Dotace- Obec Přáslavice

Rekonstrukce a přístavba Mateřské školy Přáslavice

Název žadatele: Obec Přáslavice

Výše získané dotace:  10.800.000,-

Stručný popis projektu:

Realizací projektu dojde k navýšení celkové kapacity školky. Předmětem rekonstrukce a přístavby stávající MŠ je celkové rozšíření všech prostor mateřské školky. Rozšíření vstupní části – šatny pro děti, rozšíření heren a sociálního zařízení, vybudování nového venkovního dětského hřiště a rozšíření celkového zázemí MŠ tak, aby MŠ i po rozšíření kapacity plně vyhovovala stávajícím normám a standardům.

Projekt je v současné době v realizaci.