Dotace – Statutární město Olomouc

ZŠ Heyrovského – vybudování odborných učeben

Název žadatele: Statutární město Olomouc

Výše získané dotace: 6.500.000,- Kč

Stručný popis projektu:

Výsledkem projektu bude nová učebna pro polytechnické vzdělávání, moderní multifunkční učebna pro výuku ICT a cizích jazyků, nově vybavená učebna přírodních věd a nově vybudovaný výtah obsluhující všechna podlaží hlavní budovy školy.

Projekt je v současné době v realizaci.


 

Modernizace tramvajové tratě 1.máje

 Název žadatele: Statutární město Olomouc

Výše získané dotace:  30 962 633,23 Kč

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je modernizace tramvajové tratě na ulici 1.máje v historickém centru města Olomouce v délce 400 m s cílem zvýšení kvality a posílení konkurenceschopnosti veřejné hromadné dopravy vůči individuální automobilové dopravě a zajištění každodenních přepravních potřeb pro dojížďku za prací či do škol s ohledem na bezpečnost cestujících a umožnění bezbariérového přístupu.

Odkaz na webové stránky: http://www.olomouc.eu/aktualni-informace/aktuality/21839


 

Tramvajová trať 8.května

Název žadatele: Statutární město Olomouc

Výše získané dotace: 45 597 422,-  Kč

Stručný popis projektu:

Stávající tramvajová trať na ulici 8.května včetně trolejového vedení je ve velmi špatném technickém stavu a vyžaduje rekonstrukci z důvodu funkčnosti a bezpečnosti provozu tramvajové dopravy. Dnešní nevyhovující technický stav nesplňuje požadovaná kritéria Drážního úřadu a vyžaduje omezení rychlosti v tomto úseku. Řešený úsek přímo navazuje na již zrekonstruovaný úsek ulice Denisova – Pekařská a rekonstruovaný úsek na ulice 1.máje. Realizací projektu dojde k zajištění provozuschopnosti a bezpečnosti tramvajové dopravy v celém úseku od Hlavního nádraží po Náměstí Hrdinů – páteřní úsek tramvajové trati přes historické  centrum města.

Připravuje se realizace projektu.