Dotace – Statutární město Prostějov

 

Terminál Floriánské náměstí v Prostějově

Název žadatele: Statutární město Prostějov

Výše získané dotace:  26 189 929,07 Kč

Stručný popis projektu:

Díky projektu bude realizována modernizace stávajícího dopravního terminálu hromadné dopravy na Floriánském náměstí. Dojde k přemístění linek příměstské autobusové dopravy z ulice Hliníky do modernizovaného dopravního terminálu podél ulice Blahoslavovy. Dále dojde k úpravě celého Floriánského náměstí, kde budou obnoveny veškeré zpevněné plochy. Podél komunikace v ulici Hliníky budou nově vybudovány kolmé a šikmé parkovací stání. V místě přechodu stezky pro cyklisty přes komunikaci v ulici Hliníky bude proveden vyvýšený zpomalovací práh pro zklidnění dopravy.

Projekt je v současné době v realizaci.