Dotace – Obec Drahanovice

Dotace – Obec Drahanovice

Revitalizace zeleně na veřejných plochách v extravilánu

Název žadatele: Obec Drahanovice

Výše získané dotace:  862 460,21 Kč

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je celková obnova zeleně v extravilánu obce Drahonovice. Realizace bude provoedena celkem v sedmi lokalitách. Konkrétně bude provedena asanace havarijních a neperspektivních dřevin v řešených lokalitách, pěstení probírky stávajících porostních skupin za účelem obnovy pěstební zásahy na ponechaných stromech a následně výsadba nových stromů a keřových skupin.

Projekt je v současné době v realizaci.