Dotace – Město Kojetín

Zateplení a stavební úpravy MŠ Hanusíkova v Kojetíně

Výše získané dotace: 2.347.544,80 Kč

Stručný popis projektu:

Podstatou projektu je realizace opatření, které povedou k energetickým úsporám mateřské školy. Konkrétně se jedná o zateplení obvodového pláště a střechy, výměnu výplní otvorů a dále budou v objektu instalovány VZT jednotky s rozvody nuceného větrání s rekuperací.

Projekt je v současné době v realizaci.