Dotace -ZJP, s.r.o.

Dotace -ZJP, s.r.o.

Zvýšení technologické úrovně ZJP, s.r.o.

Výše získané dotace: 10 577 883,15 Kč

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je zvýšení jakosti materiálového servisu přesně děleným hutním materiálem co do rozsahu i sortimentu dělení.

Dalším výsledkem bude zvětšení sortimentu a kompletační kapacity odborné železářské prodejny a servisu obráběcími nástroji a upínacím nářadím.  Všeobecným přínosem projektu pro žadatele je zvýšení ekonomické stability a konkurenceschopnosti v současnosti prosperujícího podniku modernizací technologického zařízení, čímž dojde ke zvýšení kapacity a kvality výroby.

Projekt je v současné době v realizaci.