Nové obnovitelné zdroje v energetice – dotace až 50 %

Dotační výzva je určena na podporu nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie

Podporované oblasti

Instalace nových obnovitelných zdrojů energie (OZE) a prvků aktivního energetického hospodářství:

  • fotovoltaické elektrárny (FVE),
  • geotermální zdroje energie.

Instalace nových nebo modernizace stávajících OZE a prvků aktivního energetického hospodářství:

  • větrné elektrárny (VTE),
  • malé vodní elektrárny (MVE).

Podpora systémů akumulace elektrické energie (pouze jako součást projektu nového zdroje).