Podpora obnovy místních komunikací – dotace 70 – 80 %

Předmět podpory – obnova místních komunikací a jejich součástí:

 • všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy
 • místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy)
 • pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace:
  – obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace),
  – obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdí, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.

Výše dotace

 • dotace je poskytována ve výši až do 70 % z celkových uznatelných nákladů projektu pro obce od 3.001 do 10.000 obyvatel. 
 • dotace je poskytována ve výši až do 80 % z celkových uznatelných nákladů projektu pro obce do 3.000 obyvatel.

Kontaktovat nás můžete:
Mgr. David Linhart +420 724 742 800, linhart@bmasistent.cz
Ing. Richard Klimčák +420 777 589 792, klimcak@bmasistent.cz

  Add a Comment

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *