Štítek: dotace

by BMA2021 / on 26 srpna, 2021

Lesnická infrastruktura – dotace až 90 %

Účel podpory podpora výstavby a rekonstrukcí lesních cest rekonstrukcemi stávajících lesních cest dojde se zvýšením jejich kategoriePozn. Lesní cestou se rozumí účelová komunikace v lese (tedy na pozemcích určených k plnění funkcílesa nebo na pozemcích, které byly kvůli stavbě lesní cesty odňaty plnění funkcí
by BM asistent / on 26 srpna, 2021

Dotace na rozvoj sportovní infrastruktury – dotace až 70 %

Základní informace: Konec příjmu žádostí: 30. 9. 2021 Účel a zaměření VýzvyÚčelem je zajistit rozvoj sportovní infrastruktury v České republice, a to prostřednictvím:a) technického zhodnocení (modernizace a rekonstrukce stávajících prostor) sportovníchzařízení včetně jejich zázemí (včetně nástaveb a přístaveb). Rekonstrukcí se rozumí zásahy domajetku, které
by BMA2021 / on 26 srpna, 2021

Zvýšení bezpečnosti, plynulosti dopravy – dotace 65-100 %

Výstavba a rekonstrukce chodníků Termín pro podání žádosti: leden 2022 V období od 08/2021 – 01/2022 bude otevřen každoroční dotační program Státního fondu dopravní infrastruktury zaměřený na dotační financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo