Dotace na veřejné osvětlení – dotace 70-80 %

Základní informace:

 • Předpokládá se navýšení dotace až na 70 – 80 % (původně 50%),
 • Dotace je vyplácena předem.
 • Podpora je zaměřena na:
  1. výdaje na nákup a montáž svítidel včetně světelných zdrojů na stávající nosný prvek (sloup, výložník apod.)
  2. výdaje na nákup a montáž svítidel včetně světelných zdrojů na  nově vybudovaný nosný prvek
  3. výdaje na výměnu či instalaci kabeláže od připojovací svorkovnice svítidla k měněnému či nově instalovanému svítidlu
  4. výdaje na optimalizaci řídicího systému veřejného osvětlení
  5. rekonstrukce rozvaděčů veřejného osvětlení včetně elektrovýzbroje
  6. výdaje na pronájem montážní plošiny
  7. výdaje na zpracování příloh žádosti a výběrové řízení
 • Příjem žádostí do programu bude zahájen v září či říjnu 2021.