Dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení – dotace 100 %

Základní informace:

REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Dotace na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie.

Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy VO včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení. Dotaci není možné čerpat na výstavbu nové soustavy veřejného osvětlení.

Dotace je také určena na přípravu kabeláže pro dobíjecí body (EV ready) dle podmínek výzvy.

Termín pro podání žádosti: od 5.5.2022 do 30.6.2023 

Výše podpory:

100% uznatelných nákladů.  Max. výše dotace: 30 Kč na 1 ušetřenou kWh elektrické energie ročně.

Maximální výše dotace na jedno identifikační číslo a rok:
a)4 mil. Kč pro obce do 10 000 obyvatel včetně, která se NENACHÁZÍ na území Národních parků.
b) 10 mil. Kč pro obce nad 10 000 obyvatel, která se NENACHÁZÍ na území Národních parků.
Dotace je Ex ante (tedy předem).
Dotaci je možné čerpat po dobu dvou let let od přidělení. 

Uznatelné náklady:

 • Výdaje na soubor technických dokumentů (pasport, generel, projektová dokumentace, energetický posudek, energetický posudek pro ZVA, měření osvětlení po realizaci projektu)
 • Kabeláž mezi svítidlem a svorkovnicí
 • Kabeláž pro dobíjecí body (EV ready)
 • Nástavce, výložníky
 • Prvky „smart city“ a „smart lighting“
 • Revize elektro
 • Rozvaděč včetně elektro-výzbroje
 • Stožáry vč. základů
 • Svítidla (včetně doplnění SB pro splnění požadavků norem ČSN EN 13201)
 • Svorkovnice
 • TDI 
 • Výdaje na práci (montáž a demontáž svítidel, instalace stožárů, instalace kabeláže pro EV ready, náklady na plošiny)
 • Výdaje na seřízení řídících prvků

Požadavky výzvy: 

 • Úspora primární elektrické energie minimálně 30 %
 • Náhradní teplota chromatičnosti Tc musí být menší nebo rovna 2700 K.
 • Parametry osvětlení řešených úseků komunikací musí splnit požadavky norem ČSN EN 13201.
 • Je nutné dodržet požadavky normy ČSN EN 12464-2.

Pro bližší informace nás kontaktujte na tel.: 
Mgr. David Linhart +420 724 742 800
Ing. Richard Klimčák +420 777 589 792