Nová zelená úsporám – dotace max. 50 %

Předmětem podpory je zejména realizace opatření vedoucích k úsporám energie a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie ve stávajících bytových domech, výstavba nebo nákup nových bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností a realizace adaptačních a mitigačních opatření v reakci na změnu klimatu. 

Termín pro podání žádosti: od 12.10.2021 do 30.6.2025 

Výše podpory:

Maximální výše podpory je určena typem aktivity a případně jejím rozsahem. Maximální míra podpory činí 50 %.

Oblasti podpory

 • A – zateplení – je podporována výměna výplní stavebních otvorů a zateplení obvodových či vnitřních konstrukcí na obálce budovy pomocí tepelněizolačních materiálů, které se stávají trvalou součástí stavební konstrukce.
 • B – novostavby
 • C – zdroje energie, z toho: 
  • výměna zdrojů tepla – na pořízení a instalaci nového hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy výměnou za stávající hlavní zdroj tepla
  • příprava teplé vody – na pořízení a instalaci nového hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy výměnou za stávající hlavní zdroj tepla
  • fotovoltaické systémy – na pořízení a instalaci nového fotovoltaického systému propojeného s rozvody el. energie bytového domu a distribuční soustavou
  • větrání – na pořízení a instalaci nového systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla včetně jejich příslušenství a zapojení
  • využití tepla z odpadní vody  – na instalaci centrálních systémů využívajících teplo z odpadních vod pro předehřev teplé vody.
 • D – adaptační a mitigační opatření, z toho např.:
  • Instalace stínicí techniky – na pořízení a instalaci trvale instalovaných stavebních výrobků venkovní stínicí techniky s pohyblivými prvky.
  • Dešťovka – na opatření, která snižují množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů v bytových domech.
  • Zeleň -výhradně v kombinaci s jiným, samostatně podporovaným opatřením. Podpora se poskytuje na výsadbu stromů na veřejnosti přístupných pozemcích ve vlastnictví.
 • E – projektová příprava – na zpracování odborného posudku pro podání žádosti, na zajištění odborného technického dozoru a provedení měření průvzdušnosti obálky budovy.

Pro bližší informace nás kontaktujte na tel.: 
Mgr. David Linhart +420 724 742 800
Ing. Richard Klimčák +420 777 589 792