Nové dotace pro podnikatele

Úspory vody v průmyslu – I. výzva

Termín pro podání žádosti: 

 • do 30. 9. 2022 

Výše dotace

 • Podpora je poskytována až do výše 40 % způsobilých výdajů
 • Minimální výše dotace 1 mil. Kč a maximální výše 25 mil. Kč.

Předmět podpory je úspora spotřeby vody

 • zvýšením účinností rozvodů
 • v rámci hospodaření podniku produktivity
 • využitím dešťové vody
 • recyklací nebo cirkulací vody

Důležité informace:

 • přílohou je mj. vodní audit s vyčíslením úspor
 • podmínkou je dosažení úspor ve výši min. 5 % nebo 100m3/rok.

Modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění – I. výzva


Termín pro podání žádosti: 

 • do 3. 5. 2023

Výše dotace

 • Podpora je poskytována až do výše 50 % způsobilých výdajů
 • Minimální výše dotace 2 mil. Kč a maximální výše 500 mil. Kč.

Předmět podpory

 • modernizace a rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic s cílem maximálního dosažení úspor primární energie
 • rozvoj a propojování stávajících soustav zásobování tepelní energií včetně předávacích stanic
 • instalace a modernizace technologických zařízení souvisejících s distribucí tepelné energie

Digitální podnik – I. výzva


Termín pro podání žádosti: 

 • do 16.9.2022

Výše dotace

 • Podpora je poskytována až do výše 30-60 % způsobilých výdajů (záleží na regionu a velikosti podniku)
 • Minimální výše dotace 1 mil. Kč a maximální výše 15 mil. Kč.

Předmět podpory

 • Podpořeny budou  takové aktivity, jejichž hlavní náplní musí být investice nebo pořízení nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, především tedy software hardware, související se zásadní změnou výrobního postupu nebo rozšířením kapacity stávající provozovny či rozšíření výrobního sortimentu provozovny o výrobky, které nebyly dříve v této provozovně vyráběny.