OPŽP – očekávané výzvy


Snížení energetické náročnosti/zvýšení účinnosti technologických procesů

Termín pro podání žádosti

plánovaná – vyhlášení 24. 8. 2022

Výše dotace

50 % míra podpory (% CZV)

Předmět podpory

Snížení energetické náročnost/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů (např. školských, sociálních, či zdravotnických zařízení).

Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti provozu prádelen (např. sociálních, či zdravotnických zařízení).

Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti u dalších technologických zařízení ve veřejných budovách a infrastruktuře.

Máte zájem o bližší informace? Neváhejte nás kontaktovat.

  Výstavba nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní/plusové budovy

  Termín pro podání žádosti 

  plánovaná  vyhlášení 24.8.2022

  Výše dotace

  • Pro budovy s vysokým energetickým standardem:

  Maximální výše podpory – 80 mil. Kč

  Míra podpory (% CZV) 30 %

  • Pro budovy v pasivním energetickém standardu:

  Maximální výše podpory – 100 mil. Kč

  Míra podpory (% CZV) 40 %

  • Pro plusové (nulové) budovy

  Maximální výše podpory – 120 mil. Kč

  Míra podpory (% CZV) 60 %

  Předmět podpory
  Výstavba budov ve vysokém energetickém standardu,v pasivním energetickém standardu,plusových (nulových) budov.

  Máte zájem o bližší informace? Neváhejte nás kontaktovat.


   Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy

   Termín pro podání žádosti: 

   plánovaná – vyhlášení srpen 2022

   Výše dotace
   Podpora je poskytována prostřednictvím tzv. jednotkových nákladů pro jednotlivá opatření.

   Předmět podpory

   Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za:

   • tepelné čerpadlo,
   • kotel na biomasu,
   • zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE.S

   Součástí projektu může být i rekonstrukce otopné soustavy.

   Instalace solárně – termických systémů.

   Instalace fotovoltaických systémů.

   Rekonstrukce, či výměna stávajícího OZE za OZE, včetně rekonstrukce otopné soustavy.

   Máte zájem o bližší informace? Neváhejte nás kontaktovat.

    Dobudování a výstavba čistíren odpadních vod a kanalizace

    Termín pro podání žádosti: plánovaná

    – vyhlášení 10.8.2022

    Výše dotace

    Minimální výše podpory 2.1 mil. Kč

    Míra podpory (% CZV) 70 %

    Předmět podpory

    Mezi podporované aktivity bude patřit např. výstavba centrální ČOV v obci, dále pak je plánována podpora decentralizovaných řešení čili samostatného čištění odpadních vod pro jednotlivé části obce.

    Máte zájem o bližší informace? Neváhejte nás kontaktovat.

     Výstavba a modernizace vybudování vodovodních přivaděčů a vodovodních řádů

     Termín pro podání žádosti: 

     plánovaná – vyhlášení 10.8.2022

     Výše dotace

     Minimální výše podpory 2.1 mil. KčMíra podpory (%CZV) 70 %

     Předmět podpory

     Podpora bude především cílena na výstavby vodovodu v lokalitách, kde neexistuje zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu a kde jsou objekty pro bydlení zásobovány z individuálních studní. S ohledem na problémy s vydatností vodních zdrojů z důvodu sucha, nevyhovující kvalitu vody v lokálních zdrojích a zvýšenou potřebu dodávané pitné vody lze očekávat řadu projektů dostavby vodovodů a přivaděčů k zajištění spolehlivosti dodávek pitné vody v rámci celého území ČR.

     Máte zájem o bližší informace? Neváhejte nás kontaktovat.