Městys Náměšť na Hané – výběrové řízení – Revitalizace lokality Na hradě

  • Název projektu: Výběrové řízení 
  • Zadavatel: Městys Náměšť nad Hané
  • Výše zakázky: 990.000,- Kč bez DPH
  • Zjednodušené podlimitní řízení
  • Stručný popis:

Předmětem projektu je revitalizace lokality Na hradě v Městysi Náměšť na Hané. Lokalita u hlavního vstupu do areálu zámku (kulturní památka zapsaná v seznamu nemovitých památek (č. rejstříku 41913/8-1891) slouží jako nástupní plocha pro zámek samotný a současně zpřístupňuje zříceninu nedalekého středověkého hradu. Součástí lokality je zámecká kaple Nejsvětější Trojice, kulturní památka zapsaná v seznamu nemovitých památek (č. rejstříku 44955/8-1892), hygienické zařízení pro návštěvníky, venkovní pódium pro pořádání doplňkových akcí pro návštěvníky zámku a část navazujících přístupových zpevněných ploch.