Olomoucký kraj – stavební úpravy silnice II/444

  • Název projektu: II/444 kř. R35 Mohelnice – Úsov
  • Název žadatele: Olomoucký kraj
  • Výše získané dotace:80 176 109,40 Kč
  • Stručný popis projektu:

Projekt řeší stavební úpravy silnice II/444 v intravilánech a extravilánech od křižovatky se silnicí D35 v Mohelnici po konec města Úsov. V rámci realizace projektu budou rekonstruovány dva úseky komunikace II/444, úsek 1 začíná
v Mohelnici v křižovatce s D35 a končí v křižovatce s III/4446. Úsek 2 začíná v křižovatce se silnicí III/4447, pokračuje přes Stavenice do Úsova, kde končí při výjezdu z města směrem na Uničov. Celková délka řešeného úseku silnice II/444 je 5 959 m.

Odkaz na internet: https://www.kr-olomoucky.cz/integrovany-regionalni-operacni-program-cl-3524.html