Dopravní podnik – Nákup modernizovaných tramvají pro MHD

  • Název projektu: Nákup modernizovaných tramvají pro MHD
  • Název žadatele: Dopravní podnik města Olomouce
  • Výše získané dotace: 32 190 350,00 Kč
  • Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je pořízení 2 ks modernizovaných, částečně nízkopodlažních a bezbariérových tramvají (s jednostranným provozem) pro MHD v Olomouci, s cílem zajištění nízkopodlažní přepravy resp. navýšení počtu částečně nízkopodlažních a bezbariérových vozidel, což přispěje ke zvýšení dostupnosti MHD pro osoby se zdravotním a pohybovým postižením a pro rodiče s kočárky, zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti městské dopravy a snížení dopadu veřejné dopravy na životní prostředí.