Aktuální nebo plánované dotační tituly

Pomůžeme vám zpracovat analýzu dotačních příležitostí. Stačí nás kontaktovat jak telefonicky, tak prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu, kde nám napíše bližší informace o vašich projektových záměrech.

Aktuálně otevřené dotace:

 • Zvýšení bezpečnosti, plynulosti dopravy – dotace 65-100 %
  Výstavba a rekonstrukce chodníků Termín pro podání žádosti:11. 2. 2022 Dotační titul je zaměřený na dotační financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace na rok 2022. Předmět podpory: výstavba, rekonstrukce nebo úpravy chodníků […]
 • Dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení – dotace 100 %
  Základní informace: REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Dotace na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie. Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy VO včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení. Dotaci není možné čerpat na výstavbu nové […]
 • Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku – dotace 80 %
  Předmět podpory:Budou podporovány akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž provoz je hrazen z obecního rozpočtu, jejich užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. Jde především o: obnovu nebo vybudování veřejných sportovišť a dětských hřišť. Nově je možné maximálně do výše 40 % z CZV využít na:  vybudování, rekonstrukce nebo […]
 • Rekonstrukce a přestavba veřejných budov – dotace 70-80 %
  Předmět podpory – podporovány budou akce zaměřené na obnovu veřejných budov, které jsou využívané a jejichž provoz je plně  hrazen z obecního rozpočtu, jedná se o: kulturní domy, budovy se sídlem obecních úřadů (může být i komplex budov / areál), knihovny, školní budovy určené pro výuku mateřské školy, základní […]
 • Podpora obnovy sportovní infrastruktury – dotace 70-80 %
  Předmět podpory: obnova školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy, obnova školních tělocvičen. Nově je možné maximálně do výše 40 % z CZV využít na:  vybudování, rekonstrukce nebo modernizace zázemí a sociálního zařízení oplocení, osvětlení venkovního školního hřiště/sportoviště tzv. obálku budovy – zateplení obvodových […]

V případě zájmu o zpracování dotační žádosti vyplňte níže uvedený nezávazný kontaktní formulář. Následně Vám zašleme možnosti spolupráce.

  Předpokládané vyhlášení dotací

  Doporučujeme si připravit co nejdříve požadované podklady, aby zpracování dotace bylo co nejrychlejší po vyhlášení výzvy. Čím dříve se podá dotační žádost, tím větší šance na získání dotace máte.

  Revitalizace měst a obcí
  Dotace až 85 %
  Komplexní revitalizace veřejných prostranství – budování zelené infrastruktury a modernizace technické infrastruktury.
  Příjem žádosti 4. čtvrtletí 2021–1. čtvrtletí 2022

  Cyklodoprava
  Dotace až 85–95%
  Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty.
  Příjem žádosti 4. čtvrtletí 2021–1. čtvrtletí 2022

  Vodohospodářská infrastruktura
  Dotace až 63 %
  Výstavba a modernizace splaškové kanalizace, vodovodních řadů, čistíren odpadních vod a úpraven pitné vody.
  Příjem žádosti 4. čtvrtletí 2021

  Chodníky
  Dotace až 85 %        
  Zvyšování bezpečnosti chodců, bezbariérové úpravy chodníků.
  Příjem žádosti 4. čtvrtletí 2021–1. čtvrtletí 2022

  Modernizace soustav veřejného osvětlení
  Dotace až 85 %
  Podporu rekonstrukce a modernizace soustav veřejného osvětlení s možností instalace inovativních prvků.
  Příjem žádosti 4. čtvrtletí 2021–1. čtvrtletí 2022

  Podpora rozvoje regionů
  Dotace až 80 %
  Obnova místních komunikací, obnova sportovní infrastruktury, obnova staveb a zařízení dopravní infrastruktury, rekonstrukce a přestavba veřejných budov, budování a obnova míst aktivního i pasivního odpočinku.           
  Příjem žádosti 4. čtvrtletí 2021–1. čtvrtletí 2022

  Podporované byty
  Dotace až 100 %
  Vybudování pečovatelských bytů a komunitních domů seniorů.
  Příjem žádosti 4. čtvrtletí 2021

  Revitalizace brownfieldů pro nepodnikatelské využití
  Dotace až 50 %
  Kompletní revitalizace brownfieldů.
  Příjem žádosti 4. čtvrtletí 2021

  V případě zájmu o zpracování dotační žádosti vyplňte níže uvedený nezávazný kontaktní formulář. Následně Vám zašleme možnosti spolupráce.