Aktuální nebo plánované dotační tituly

Pomůžeme vám zpracovat analýzu dotačních příležitostí. Stačí nás kontaktovat jak telefonicky, tak prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu, kde nám napíše bližší informace o vašich projektových záměrech.

Aktuálně otevřené dotace:

 • Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávací infrastruktury
  – Mateřské školy
  – dotace až 90 %
  Základní informace Prostředky jsou určeny na navýšení kapacity a zvýšení kvality mateřských škol a umožnění dřívějšího návratu rodičů zpět na trh práce. Projekty musí být v souladu s akčním plánem rozvoje vzdělávání. Podpořené prostory musí být bezbariérové Max. výše 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Termín pro … Více informací
 • Fotovoltaické elektrárny pro větší obce
  Základní informace Dotační výzva je určena pro větší obce, veřejné subjekty a subjekty vlastněné 100% veřejným sektorem na pořízení fotovoltaických panelů na střechy a přístřešky veřejných i komerčních budov a veřejné pozemky. Žadatelé navíc budou moci dotací pokrýt náklady na zařízení na ukládání jak elektrické, tak … Více informací
 • Fotovoltaické elektrárny pro obce do 3000 obyvatel – dotace až 75 %
  Základní informace Malé obce mohou čerpat až 75% podporu na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných (nekomerčních) budov, a to včetně ukládání energie, souvisejících rekonstrukcí střech a vnitřních rozvodů či pořízení systémů na řízení spotřeby energie. Cílem výzvy je podpora realizace projektů, které vedou … Více informací
 • Podpora přechodu na oběhové hospodářství
  V případě, že chcete konzultovat Vaše projekty, můžete nás kontaktovat: Kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů Jedná se o projekty zaměřené na předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů prostřednictvím pořízení domácích kompostérů pro občany, kteří žijí v rodinných domech se zahradou, a dále o projekty komunitního … Více informací
 • Nové dotace pro podnikatele
  Úspory vody v průmyslu – I. výzva Termín pro podání žádosti:  do 30. 9. 2022  Výše dotace Podpora je poskytována až do výše 40 % způsobilých výdajů Minimální výše dotace 1 mil. Kč a maximální výše 25 mil. Kč. Předmět podpory je úspora spotřeby vody zvýšením … Více informací

V případě zájmu o zpracování dotační žádosti vyplňte níže uvedený nezávazný kontaktní formulář. Následně Vám zašleme možnosti spolupráce.

  Předpokládané vyhlášení dotací

  Doporučujeme si připravit co nejdříve požadované podklady, aby zpracování dotace bylo co nejrychlejší po vyhlášení výzvy. Čím dříve se podá dotační žádost, tím větší šance na získání dotace máte.

  Revitalizace měst a obcí
  Dotace až 85 %
  Komplexní revitalizace veřejných prostranství – budování zelené infrastruktury a modernizace technické infrastruktury.
  Příjem žádosti 4. čtvrtletí 2021–1. čtvrtletí 2022

  Cyklodoprava
  Dotace až 85–95%
  Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty.
  Příjem žádosti 4. čtvrtletí 2021–1. čtvrtletí 2022

  Vodohospodářská infrastruktura
  Dotace až 63 %
  Výstavba a modernizace splaškové kanalizace, vodovodních řadů, čistíren odpadních vod a úpraven pitné vody.
  Příjem žádosti 4. čtvrtletí 2021

  Chodníky
  Dotace až 85 %        
  Zvyšování bezpečnosti chodců, bezbariérové úpravy chodníků.
  Příjem žádosti 4. čtvrtletí 2021–1. čtvrtletí 2022

  Modernizace soustav veřejného osvětlení
  Dotace až 85 %
  Podporu rekonstrukce a modernizace soustav veřejného osvětlení s možností instalace inovativních prvků.
  Příjem žádosti 4. čtvrtletí 2021–1. čtvrtletí 2022

  Podpora rozvoje regionů
  Dotace až 80 %
  Obnova místních komunikací, obnova sportovní infrastruktury, obnova staveb a zařízení dopravní infrastruktury, rekonstrukce a přestavba veřejných budov, budování a obnova míst aktivního i pasivního odpočinku.           
  Příjem žádosti 4. čtvrtletí 2021–1. čtvrtletí 2022

  Podporované byty
  Dotace až 100 %
  Vybudování pečovatelských bytů a komunitních domů seniorů.
  Příjem žádosti 4. čtvrtletí 2021

  Revitalizace brownfieldů pro nepodnikatelské využití
  Dotace až 50 %
  Kompletní revitalizace brownfieldů.
  Příjem žádosti 4. čtvrtletí 2021

  V případě zájmu o zpracování dotační žádosti vyplňte níže uvedený nezávazný kontaktní formulář. Následně Vám zašleme možnosti spolupráce.