Aktuální nebo plánované dotační tituly

Pomůžeme vám zpracovat analýzu dotačních příležitostí. Stačí nás kontaktovat jak telefonicky, tak prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu, kde nám napíše bližší informace o vašich projektových záměrech.

Aktuálně otevřené dotace:


V případě zájmu o zpracování dotační žádosti vyplňte níže uvedený nezávazný kontaktní formulář. Následně Vám zašleme možnosti spolupráce.

  Předpokládané vyhlášení dotací

  Doporučujeme si připravit co nejdříve požadované podklady, aby zpracování dotace bylo co nejrychlejší po vyhlášení výzvy. Čím dříve se podá dotační žádost, tím větší šance na získání dotace máte.

  Revitalizace měst a obcí
  Dotace až 85 %
  Komplexní revitalizace veřejných prostranství – budování zelené infrastruktury a modernizace technické infrastruktury.
  Příjem žádosti 4. čtvrtletí 2021–1. čtvrtletí 2022

  Cyklodoprava
  Dotace až 85–95%
  Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty.
  Příjem žádosti 4. čtvrtletí 2021–1. čtvrtletí 2022

  Vodohospodářská infrastruktura
  Dotace až 63 %
  Výstavba a modernizace splaškové kanalizace, vodovodních řadů, čistíren odpadních vod a úpraven pitné vody.
  Příjem žádosti 4. čtvrtletí 2021

  Chodníky
  Dotace až 85 %        
  Zvyšování bezpečnosti chodců, bezbariérové úpravy chodníků.
  Příjem žádosti 4. čtvrtletí 2021–1. čtvrtletí 2022

  Modernizace soustav veřejného osvětlení
  Dotace až 85 %
  Podporu rekonstrukce a modernizace soustav veřejného osvětlení s možností instalace inovativních prvků.
  Příjem žádosti 4. čtvrtletí 2021–1. čtvrtletí 2022

  Podpora rozvoje regionů
  Dotace až 80 %
  Obnova místních komunikací, obnova sportovní infrastruktury, obnova staveb a zařízení dopravní infrastruktury, rekonstrukce a přestavba veřejných budov, budování a obnova míst aktivního i pasivního odpočinku.           
  Příjem žádosti 4. čtvrtletí 2021–1. čtvrtletí 2022

  Podporované byty
  Dotace až 100 %
  Vybudování pečovatelských bytů a komunitních domů seniorů.
  Příjem žádosti 4. čtvrtletí 2021

  Revitalizace brownfieldů pro nepodnikatelské využití
  Dotace až 50 %
  Kompletní revitalizace brownfieldů.
  Příjem žádosti 4. čtvrtletí 2021

  V případě zájmu o zpracování dotační žádosti vyplňte níže uvedený nezávazný kontaktní formulář. Následně Vám zašleme možnosti spolupráce.