Možnosti spolupráce

Jak vám pomůžeme získat a monitorovat dotace?

> Vybereme vhodný projektový záměr pro daný dotační titul
> Vybereme vhodný dotační titul pro Váš projektový záměr
> Pomůžeme se zpracováním projektové dokumentace
> Zpracujeme projektové žádosti o dotaci včetně povinných příloh
> Zajistíme potřebné vyjádření orgánů státní správy a dalších specializovaných příloh (energetické audity atd.)
> Vytvoříme zadávací dokumentaci a zajistíme organizaci výběrového řízení
> Zajistíme dozor a monitoring nad realizací projektu, až po podání závěrečné zprávy a vyúčtování
> V celém období udržitelnosti vám také budeme provádět povinný monitoring projektu včetně zprávy o udržitelnosti projektu

Zpracujeme dotační analýzu

Náš tým Vám zpracuje dotační analýzu – vybereme Vám ty nejvhodnější dotační tituly a poskytneme Vám jejich přehled se základními informacemi a praktickým doporučením dalšího postupu. Dotační analýzu provádíme na základě popisu Vašeho projektového záměru, právní subjektivity či vize a v závislosti na Vašich potřebách. Na trhu se nachází mnoho dotačních titulů, které jsou zaměřené na konkrétní oblasti jako je např.:

  • rekonstrukce obecních budov,
  • rekonstrukce základních nebo mateřských škol,
  • vybudování nebo rekonstrukce místních komunikací, chodníků,
  • zateplení budov, úspora energií,
  • regenerace, obnova a výsadba zeleně (intravilán i extravilán),
  • regenerace brownfield,
  • vybudování sociálního bydlení,
  • věda a výzkum.

Pokud máte zájem, kontaktujte nás, rádi s Vámi probereme veškeré záměry osobně. Případně je možné využít i kontaktní formulář.

Chcete realizovat úspěšné výběrové řízení?

Zajistíme vám komplexní servis i poradenství v oblasti zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Výběrové řízení bude realizováno dle závazných pokynů pro příjemce dotace z jednotlivých operačních programů.

Díky bohatým zkušenostem v oblasti veřejných zakázek a výběrových řízení garantujeme služby na vysoce profesionální úrovni.

Kromě obvyklých řízení na stavební práce či dodávky realizujeme také zakázky na služby jako je např. výběr společnosti na svoz odpadu v obci.

Dále ve spolupráci s finančním specialistou umíme zajistit velmi výhodné bankovní úvěry pro financování projektů, a to formou výběrových řízení. Naše zkušenosti ukazují, že i stávající bankovní ústavy, kde mají obce svůj účet, jsou díky konkurenčním nabídkám ochotni předložit mnohem výhodnější nabídku ve srovnání s tím, kdy možnou konkurenci necítí.

Zařídili jsme úvěry na financování kanalizací nebo cyklostezek s úrokovými sazbami pod 0,7% p.a. Kromě výhodné úrokové sazby také umíme vyjednat úpravu některých standardních obchodník podmínek bank, které zejména v době krize mohou pro obce představovat riziko nebo budoucí problém (např. podmínky zesplatnění úvěru).

Neváhejte se na nás obrátit v případě potřeby jakéhokoliv výběrového řízení.