Zpracujeme Vám dotační analýzu

Náš tým Vám zpracuje dotační analýzu – vybereme Vám ty nejvhodnější dotační tituly a poskytneme Vám jejich přehled se základními informacemi a praktickým doporučením dalšího postupu. Dotační analýzu provádíme na základě popisu Vašeho projektového záměru, právní subjektivity či vize a v závislosti na Vašich potřebách.

Na trhu se nachází mnoho dotačních titulů, které jsou zaměřené na konkrétní oblasti jako je např.:

  • rekonstrukce obecních budov,
  • rekonstrukce základních nebo mateřských škol,
  • vybudování nebo rekonstrukce místních komunikací, chodníků,
  • zateplení budov, úspora energií,
  • regenerace, obnova a výsadba zeleně (intravilán i extravilán),
  • regenerace brownfield,
  • vybudování sociálního bydlení,
  • věda a výzkum.

Pokud máte zájem, kontaktujte nás, rádi s Vámi probereme veškeré záměry osobně. Případně je možné využít i kontaktní formulář.