Rubrika: Dotace – brownfieldy

Dotace a úvěry na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) pro jiné než hospodářské využití
– dotace 30 až 50 %

Cílem Programu je finanční podpora obcí za účelem revitalizace Brownfieldů, které jsou nevyužívané a dlouhodobě chátrají tak, aby je bylo možno znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji území. Následné využití Brownfieldů bude převážně nehospodářského charakteru a budou sloužit široké veřejnosti. Předmětem podpory je Brownfield,