Rubrika: Nezařazené

Podpora přechodu na oběhové hospodářství

V případě, že chcete konzultovat Vaše projekty, můžete nás kontaktovat: Kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů Jedná se o projekty zaměřené na předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů prostřednictvím pořízení domácích kompostérů pro občany, kteří žijí v rodinných domech se zahradou, a dále o

Nové dotace pro podnikatele

Úspory vody v průmyslu – I. výzva Termín pro podání žádosti:  do 30. 9. 2022  Výše dotace Podpora je poskytována až do výše 40 % způsobilých výdajů Minimální výše dotace 1 mil. Kč a maximální výše 25 mil. Kč. Předmět podpory je úspora spotřeby

Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb

Základní informace Bude podporován nákup, rekonstrukce či výstavba objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb. Podpora bude poskytnuta a proplácena ex-post na základě dokladů předložených příjemcem v žádosti o

OPŽP – očekávané výzvy

Snížení energetické náročnosti/zvýšení účinnosti technologických procesů Výstavba nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní/plusové budovy Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy Dobudování a výstavba ČOV a kanalizace Výstavba a modernizace vybudování vodovodních přivaděčů a vodovodních řádů Snížení energetické náročnosti/zvýšení