Rubrika: Dotace – životní prostředí

by BMA2021 / on 4 října, 2021

Nová zelená úsporám – dotace max. 50 %

Předmětem podpory je zejména realizace opatření vedoucích k úsporám energie a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie ve stávajících bytových domech, výstavba nebo nákup nových bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností a realizace adaptačních a mitigačních opatření v reakci na změnu klimatu.  Termín pro podání žádosti: od
by BMA2021 / on 26 srpna, 2021

Lesnická infrastruktura – dotace až 90 %

Účel podpory podpora výstavby a rekonstrukcí lesních cest rekonstrukcemi stávajících lesních cest dojde se zvýšením jejich kategoriePozn. Lesní cestou se rozumí účelová komunikace v lese (tedy na pozemcích určených k plnění funkcílesa nebo na pozemcích, které byly kvůli stavbě lesní cesty odňaty plnění funkcí
by BMA2021 / on 26 srpna, 2021

Zakládání a obnova veřejné zeleně a vodních toků – dotace až 60 %

Popis podporovaných aktivit:• Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč.vodních prvků a ploch): – zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličníchstromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavuliniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů
by BMA2021 / on 26 srpna, 2021

Drobné vodní toky a malé vodní nádrže – dotace až 70 %

Příjem žádostí do 15.10.2021 Účel dotaceVýrazné zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpořívodní režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích. ŽadatelObce, svazky obcí Předmět podpory Rekonstrukce, oprava a odbahnění nerybochovných rybníků a malých
by BMA2021 / on 16 července, 2021

Nové obnovitelné zdroje v energetice – dotace až 50 %

Dotační výzva je určena na podporu nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie Podporované oblasti Instalace nových obnovitelných zdrojů energie (OZE) a prvků aktivního energetického hospodářství: fotovoltaické elektrárny (FVE), geotermální zdroje energie. Instalace nových nebo modernizace stávajících OZE a prvků aktivního energetického hospodářství: větrné elektrárny (VTE),
by BMA2021 / on 17 června, 2021

Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny – až 100 % dotace

Podporovaná opatření jsou podporována opatření realizovaná v krajině mimo zastavěné území a zastavitelné plochy  Opatření zaměřená na péči o zvláště chráněný druh (např. vybudování čapího hnízda), opatření ve prospěch památného stromu a opatření zaměřená na předmět ochrany MZCHÚ je možné provádět i v zastavěném