Aktuální dotační tituly

by BMA2021 / on 26 srpna, 2021

Lesnická infrastruktura – dotace až 90 %

dotace - lesní infrastruktura Účel podpory podpora výstavby a rekonstrukcí lesních cest rekonstrukcemi stávajících lesních cest dojde se zvý
by BM asistent / on 26 srpna, 2021

Dotace na rozvoj sportovní infrastruktury – dotace až 70 %

dotace-sportovní infrastruktura Základní informace: Konec příjmu žádostí: 30. 9. 2021 Účel a zaměření VýzvyÚčelem je zajistit rozvoj sportov
by BMA2021 / on 26 srpna, 2021

Zakládání a obnova veřejné zeleně a vodních toků – dotace až 60 %

Popis podporovaných aktivit:• Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč.vodních prvků a ploch):
by BMA2021 / on 26 srpna, 2021

Drobné vodní toky a malé vodní nádrže – dotace až 70 %

Příjem žádostí do 15.10.2021 Účel dotaceVýrazné zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpořívodní r
by BMA2021 / on 26 srpna, 2021

Zvýšení bezpečnosti, plynulosti dopravy – dotace 65-100 %

Výstavba a rekonstrukce chodníků Termín pro podání žádosti: leden 2022 V období od 08/2021 – 01/2022 bude otevřen každoroční
by BMA2021 / on 16 července, 2021

Nové obnovitelné zdroje v energetice – dotace až 50 %

Dotační výzva je určena na podporu nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie Podporované oblasti Instalace nových obnovitelných zdro
by BMA2021 / on 23 června, 2021

Podpora sociálních služeb – dotace až 100%

Základní informace - Výše podpory je poskytována až do výše 90-100 % celkových způsobilých výdajů. - Ex post financování Minimální výše dotace
by BMA2021 / on 17 června, 2021

Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny – až 100 % dotace

Podporovaná opatření jsou podporována opatření realizovaná v krajině mimo zastavěné území a zastavitelné plochy Opatření zaměřená na péči
by BM asistent / on 8 června, 2021

Dotace na veřejné osvětlení – dotace 70-80 %

Základní informace: Předpokládá se navýšení dotace až na 70 – 80 % (původně 50%),Dotace je vyplácena předem.Podpora je zaměřena na:v