Aktuální dotační tituly

by BMA2021 / on 21 října, 2021

Zvýšení bezpečnosti, plynulosti dopravy – dotace 65-100 %

Výstavba a rekonstrukce chodníků Termín pro podání žádosti:11. 2. 2022 Dotační titul je zaměřený na dotační financování opatření ke zvý
by BM asistent / on 15 října, 2021

Dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení – dotace 100 %

Základní informace: REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Dotace na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účel
by BMA2021 / on 4 října, 2021

Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku – dotace 80 %

Předmět podpory:Budou podporovány akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž provoz je hrazen z obecního rozpočtu, jejich užívání není
by BMA2021 / on 4 října, 2021

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov – dotace 70-80 %

Předmět podpory - podporovány budou akce zaměřené na obnovu veřejných budov, které jsou využívané a jejichž provoz je plně  h
by BMA2021 / on 4 října, 2021

Podpora obnovy sportovní infrastruktury – dotace 70-80 %

Předmět podpory: obnova školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy,o
by BMA2021 / on 4 října, 2021

Podpora obnovy místních komunikací – dotace 70 – 80 %

Předmět podpory - obnova místních komunikací a jejich součástí: všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a příd
by BMA2021 / on 4 října, 2021

Nová zelená úsporám – dotace max. 50 %

Předmětem podpory je zejména realizace opatření vedoucích k úsporám energie a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie ve stávajících byt
by BMA2021 / on 26 srpna, 2021

Lesnická infrastruktura – dotace až 90 %

dotace - lesní infrastruktura Účel podpory podpora výstavby a rekonstrukcí lesních cest rekonstrukcemi stávajících lesních cest dojde se zvý
by BM asistent / on 26 srpna, 2021

Dotace na rozvoj sportovní infrastruktury – dotace až 70 %

dotace-sportovní infrastruktura Základní informace: Konec příjmu žádostí: 30. 9. 2021 Účel a zaměření VýzvyÚčelem je zajistit rozvoj sportov
by BMA2021 / on 26 srpna, 2021

Zakládání a obnova veřejné zeleně a vodních toků – dotace až 60 %

Popis podporovaných aktivit:• Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč.vodních prvků a ploch):