Aktuální dotační tituly

by BMA2021 / on 26 srpna, 2021

Drobné vodní toky a malé vodní nádrže – dotace až 70 %

Příjem žádostí do 15.10.2021 Účel dotaceVýrazné zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpořívodní r
by BMA2021 / on 16 července, 2021

Nové obnovitelné zdroje v energetice – dotace až 50 %

Dotační výzva je určena na podporu nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie Podporované oblasti Instalace nových obnovitelných zdro
by BMA2021 / on 23 června, 2021

Podpora sociálních služeb – dotace až 100%

Základní informace - Výše podpory je poskytována až do výše 90-100 % celkových způsobilých výdajů. - Ex post financování Minimální výše dotace
by BMA2021 / on 17 června, 2021

Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny – až 100 % dotace

Podporovaná opatření jsou podporována opatření realizovaná v krajině mimo zastavěné území a zastavitelné plochy Opatření zaměřená na péči