Aktuální dotační tituly

Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávací infrastruktury
– Mateřské školy
– dotace až 90 %

Základní informace Prostředky jsou určeny na navýšení kapacity a zvýšení kvality mateřských škol a umožnění dřívějšího návratu rodičů zpět na trh

Fotovoltaické elektrárny pro větší obce

Základní informace Dotační výzva je určena pro větší obce, veřejné subjekty a subjekty vlastněné 100% veřejným sektorem na pořízení fotovoltaickýc

Fotovoltaické elektrárny pro obce do 3000 obyvatel – dotace až 75 %

Základní informace Malé obce mohou čerpat až 75% podporu na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných (nekomerčních) budo

Podpora přechodu na oběhové hospodářství

V případě, že chcete konzultovat Vaše projekty, můžete nás kontaktovat: Kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů Jedná se o

Nové dotace pro podnikatele

Úspory vody v průmyslu - I. výzva Termín pro podání žádosti:  do 30. 9. 2022  Výše dotace Podpora je poskytována až do výše 40

Dotace a úvěry na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) pro jiné než hospodářské využití
– dotace 30 až 50 %

Cílem Programu je finanční podpora obcí za účelem revitalizace Brownfieldů, které jsou nevyužívané a dlouhodobě chátrají tak, aby je bylo možno znovu

Podpora nákupu vozidel s alternativním pohonem – dotace max. 50 %

Základní informace Cílem výzvy je rozvoj potřebné infrastruktury pro vozidla na alternativní paliva a zvýšení počtu těchto vozidel v České republi

Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb

Základní informace Bude podporován nákup, rekonstrukce či výstavba objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní posk

IROP Očekáváné výzvy 2021-2027

V polovině roku 2022 spustí IROP nové výzvy v rámci programového období 2021 – 2027. V rámci nastupujícího období se bude rozdělovat c

OPŽP – očekávané výzvy

Snížení energetické náročnosti/zvýšení účinnosti technologických procesůVýstavba nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní/p